سامانه فروش بلیط شرکت فرهنگی ورزشی سایپا

انتخاب جایگاه

جایگاه خود را انتخاب نمایید

سایپا تهران

سرمربی: ابراهیم صادقیهفته پنجم لیگ برتر
چهارشنبه، 3 مهر 1398 | ساعت 16:15:00
شهرک اکباتان استادیوم پاس قوامین

تراکتورسازی تبریز

سرمربی: مصطفی دنیزلی